Over De Nationale APF

De Nationale APF ziet een belangrijke rol voor een Algemeen Pensioenfonds weggelegd in het Nederlandse pensioenlandschap. Samenwerking in een platform dat schaalvoordelen en professionele governance en uitvoering biedt, is noodzakelijk voor een solide toekomst.

Onafhankelijke stichting
AZL en NN Investment Partners hebben gezamenlijk De Nationale Algemeen Pensioenfonds opgericht.

De wetgever schrijft voor dat een APF onafhankelijk is en geen winstoogmerk mag hebben. AZL en NN Investment Partners onderschrijven deze ambitie van de wetgever. De Nationale APF is een onafhankelijke stichting. Dit wil zeggen dat beide partijen op geen enkele wijze zeggenschap uit kunnen oefenen op de stichting na oprichting.