Klachten

Hebt u een klacht? Laat het ons weten op een van de volgende manieren:

Online
Deel uw klacht met ons via het online formulier. Het invullen van het formulier werkt snel en gemakkelijk.

Per post
Stuurt u liever een brief? Dan ontvangen we uw klacht graag op het volgende adres:

De Nationale APF
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Vermeld altijd de volgende gegevens, dan kunnen we u snel helpen:
- Naam
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoonnummer
- Klantnummer

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging.

Wanneer kunt u antwoord verwachten?
Indien mogelijk handelen wij uw klacht binnen drie werkdagen af. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u binnen drie werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven er vervolgens naar u binnen tien werkdagen een antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat niet altijd mogelijk. In dat geval stellen wij u tijdig op de hoogte. We laten dan meteen weten binnen welke termijn wij op uw klacht zullen reageren.

Niet tevreden?
Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de oplossing die wij u bieden. Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u in beroep gaan bij de Klachten- en Geschillencommissie. Stuur uw gemotiveerde verzoek binnen 20 werkdagen. De Klachten- en Geschillencommissie neemt een besluit over het bezwaar of legt het bezwaar, afhankelijk van de aard, voor aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing over het bezwaar. Daarna ontvangt u een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd.

De Nationale APF
T.a.v. Klachten- en Geschillencommissie
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

Wanneer de Klachten- en Geschillencommissie of het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Beroep op de Ombudsman Pensioenen
Als u zich niet kunt vinden in de beslissing van de Klachten- en Geschillencommissie, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman Pensioenen. Het adres is:

Ombudsman Pensioenen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag